תנאי שימוש באתר

כללי

אתר זה הוא בבעלות הבלעדית של יפית בן מרדכי להלן NutraCoach ומופעל על ידה.

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של ייעוץ תזנה ותוכניות תזונה בצורה מקוונת. כמו כן האתר מספק תכני העשרה מידע תזונתי, מתכונים בריאים והמלצות על מוצרים.

• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי. 

• מחירי השירותים באתר כולל מע"מ

• NutraCoach (להלן: ״החברה״) שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/ או להפסיק את שיווק ומכירת תוכניות התזונה בכל עת על פי שיקול דעתה.

מדיניות הגנת פרטיות

כל מידע אישי שאתה מספק באתר בעת שימושך באתר זה, ייעשה שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

המטרות שלשמן החברה משתמשת במידע האישי אודותיך כוללות, בין היתר, את אספקת השירותים או המוצרים שיוזמנו על ידך, שיפור חוויית השימוש שלך בהם ובערוצי השירות של החברה, אספקת שירות בקשר להזמנות שלך, שיפור השירותים והמוצרים של החברה, הגנה על האינטרסים והזכויות של החברה. ביחס לחלק מהמשתמשים – שליחת פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים באמצעי תקשורת מסוימים, קיום פעילות עסקית ואדמיניסטרטיבית התומכת באספקת השירותים והמוצרים שלנו ללקוחות האתר והחברה.

הנך רשאי בכל עת לבקש כי החברה תפסיק להשתמש במידע האישי אודותיך כדי לשלוח לך הצעות מותאמות אישית, והחברה תכבד את בקשתך בהתאם. החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך בקליניקה ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר, לרבות באמצעות קבצי עוגיות (באנגלית: cookies) במקרים הבאים:

 • לצורך שיפור שירותי החברה ופיתוחה העתידי.

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמתחרה ו/או צד שלישי מציע ו/או יציע באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.

 • על מנת ליידע אותך בדבר שירותים תפעוליים ותכנים הקשורים בשירותים שהנך מקבל או מתעניין בהם ואשר מוצעים או מומלצים על ידי החברה, תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך מידע כאמור: 1- לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת 2- לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך 3- לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון 4- לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.

 • לצורך שיפור השירות, החברה רשאית לנתח את המידע הקשור אליך ובלבד שלא יזהה אותך אישית (שמית או זיהוי אישי אחר).
  -ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
  -לצורך תחזוקת האתר.
  -לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין.

 • להפסקת קבלת דוא"ל של תכני העשרה ו/או פרסומיים מהחברה בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לבצע פעולת הסרה מדיוור באמצעות כפתור הסרה מדיוור הנלווה לדיוורים.

החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין, לרבות  חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון. 

 

אבטחת מידע

אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע ופרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים. החברה תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע עדכונים במידע, בשירותים, במוצרים ובחומרים אחרים המופיעים באתר זה, בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, הנה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת, ושינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסום התניות והתנאים המתוקנים באתר זה. בהתאם לכך, המשך גלישתך באתר זה או המשך השימוש בו, מעיד על כך שקיבלת על עצמך את התניות והתנאים המעודכנים.

 

הסכם ממצה

הסכם זה וכל יתר ההודעות המשפטיות, תניות ותנאי השימוש, סוגי מדיניות והנחיות שבאתר זה או המקושרים להסכם זה, מהווים הסכם ממצה בינך לבין NutraCoach ויפית בן מרדכי, בנוגע לשימוש שלך באתר זה. הסכם זה גובר על כל ההבנות או ההסכמים (בין אם בעל פה או בכתב), תביעות, מצגים, והבנות של הצדדים בקשר לנושא ההסכם. 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה אינה אחראית למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתרים אלו. הגלישה והשימוש שלך באתרים אלה מתבצע על אחריותך בלבד. 

 

 

הגבלת חבות

גישתך לתוכנה ולחומרים אחרים והשימוש בהם באתר זה או באמצעותו, הנם על אחריותך בלבד. אין החברה נושאת באחריות כלשהי לגבי מהימנותה, יציבותה או ניקיונה מוירוסים של תוכנה כאמור. דפדפנים מסוימים עשויים להציע שמירת פרטי כרטיס האשראי. לידיעתך, המידע לא נשמר במאגרי החברה והסכמתך לשמירת הפרטים הינה באחריותך בלבד.

היעדר אחריות

המידע וההמלצות המפורסמים באתר זה מיועדים לשימוש כללי בלבד והם אינם מחליפים ייעוץ פרטני, אישי, אצל גורם מקצועי - קרי, תזונאית / דיאטנית קלינית מוסמכת על ידי משרד הבריאות ו/או רופא. בכל מקרה של מצב/בעיה רפואית על המשתמש לפנות ליעוץ מקצועי פרטני אצל איש מקצוע מוסמך - קרי, דיאטנית קלינית מוסמכת משרד הבריאות ו/או רופא. החברה ויפית בן מרדכי לא יישאו באחריות לשימוש ו/או לכל נזק שיגרם למשתמש במידע ו/או צד שלישי שנובע משימוש במידע ובחומרים המפורסמים באתר, וכל המשתמש בהמלצות אלו עושה זאת על אחריותו בלבד. 

במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, החברה מסירה כל אחריות בדבר מידע, תוכנה, מוצרים ושירותים הכלולים באתר אינטרנט זה. כל מידע כאמור מתפרסם "כמות שהוא" (as-is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה פוטרת את עצמה מכל אחריות וחיובים לגבי מידע זה, ולגבי תוכנות, מוצרים ושירותים הכלולים באתר זה לרבות חיובים משתמעים וחיובי מכר כגון התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי הפרה.

 

זכויות קנייניות

כל המידע המתפרסם באתר זה, בכל אחד מעמודים שבו, המאמרים והכתבות, שם המותג "NutraCoach" וכן כל מידע שמופיע בו - מוגן בזכויות יוצרים של יפית בן מרדכי - דיאטנית קלינית, להלן יפית התזונאית. כל סימני המסחר, זכויות יוצרים, זכויות מאגרי נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות בחומרים שבאתר זה (כמו גם הארגון והפריסה של אתר זה) יחד עם קוד התוכנות הבסיסיות, הם במישרין בבעלות יפית בן מרדכי ו NutraCoach  ובבעלות ספקיה של החברה. אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לשנות, לתקן, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר כל חומר באתר זה; ו/או את קוד התוכנה הבסיסית בין אם במלואו ובין אם בחלקו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת יפית בן מרדכי. עם זאת, את תוכנו של אתר זה ניתן להוריד, להדפיס או להעתיק לשימוש אישי שלך שאיננו שימוש מסחרי.
 

שימוש מקובל

הנך רשאי להשתמש באתר זה אך ורק בהתאם להוראות ותניות הסכם זה, ובכל מקרה, למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר זה.

בפרט, הנך מתחייב לא להשחית, לשנות או להפריע ל"מראה והתחושה" (look and feel) שבחזית אתר אינטרנט זה או לקוד התוכנה הבסיסית; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונלי על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו; לא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לכל הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן.

מבלי לפגוע בכל זכות מהזכויות האחרות שלנו (בין אם מכוח דין או זכויות אחרת), החברה שומרת לעצמה את הזכות: לבטל את ההזמנות שלך ללא פניה אליך; ו/ או לשלול ממך גישה לאתר זה אם היא סבורה (לפי שיקול דעתה המוחלט) כי הפרת תנאי כלשהו מתוך תנאים ותניות אלה.​

• האמור לעיל בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.

• עצם השימוש ורכישת השירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את תנאי השימוש באתר, הבין אותם והסכים להם.