top of page

תוכנית חמשת הצעדים

תוכנית תזונה קצרת טווח, מותאמת אישית, הכוללת חמישה מפגשי ייעוץ חוזרים. משך כל פגישה 45 דקות


על התוכנית

תוכנית תזונה קצרת טווח המיועדת לשינוי, מעקב ומתן כלים בסיסיים וידע מבוסס מדע וניסיון בעולמות התזונה ואורח החיים הבריא. בפגישות נעבור על מה שהוטמע בפגישות הקודמות, נלמד איך להתמודד עם האכילה ביציאה מהשגרה, בחופשות ובחגים ותרכוש לך ידע מקצועי וכלים מעשיים שיאפשרו לך לשלוט בהרגלי האכילה שלך. הצלחה של תהליך ליווי תלויה במידה רבה מאוד בשיתוף הפעולה שלך ובמחויבות שלך לתהליך. מה בתוכנית: מפגש 1: פולו אפ לשאלות, שינויים בתפריט ומתן גיוונים נוספים. מפגש 2: משוואת ההוצאה האנרגטית. מפגש 3: בניית תוכנית אימון/ אבות המזון. מפגש 4: שובע מנצח - עקרונות. מפגש 5: אכילה במסעדות וטייק אווי. תדירות המפגשים המומלצת: אחת לשבוע-שבועיים. תוקף התוכנית: 10 שבועות. תקופה זו תיספר החל ממועד רכישת התכנית. עם פקיעת תוקף התוכנית לא ניתן יהיה לעשות שימוש במפגשים, במידה ונותרו כאלו. התוכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מחיר התכנית: 2800 שח התשלום יכול להתבצע באמצעות העברה בנקאית ישירה, כרטיס אשראי, אפליקציית תשלומים כגון ביט או פייבוקס, פייפאל או כל שיטת תשלום שתתאפשר דרך האתר או בתיאום עם NutraCoach. אופן הפגישות: המפגשים נערכים במתכונת פרונטלית או מקוונת (אונליין) לבחירתך, אך ורק בתיאום מראש. הפגישות הפרונטאליות יתקיימו ברח' קרליבך 10, בתל אביב או במקום אחר בתיאום בין הצדדים. הפגישות המקוונות יתבצעו באמצעות תוכנה מתאימה לקיום שיחות וידאו כגון של google meet, זום או whatsapp video. יש צורך להצטייד במיקרופון ומצלמה תקינים לצורך כל פגישה מקוונת.


מדיניות ביטולים

שינוי מועדי פגישות שנקבעו: ביטול או שינוי מועד של פגישת ייעוץ שנקבעה יתבצע בכתב לפחות 48 שעות לפני מועד הפגישה. הודעה בעניין זה יש לשלוח לדוא"ל: yafit@nutracoach.co.il. היעדרות מפגישת ייעוץ ו/או הודעה על ביטול של פגישת ייעוץ שתינתן בתוך 48 השעות לפני מועד הפגישה, תיחשב כאילו התקיימה הפגישה לכל דבר ועניין והיא תחויב בתשלום מלא. מדיניות ביטול עסקה: ביטול עסקה תיעשה בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ככל שרלוונטי. ביטול עסקה רכישה של שירותי ייעוץ תזונה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום ביצוע עסקת הרכישה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד פגישת הייעוץ שנקבעה ו/או פגישת הייעוץ הראשונה כחלק מתוכנית התזונה, לפי העניין. במקרה כזה, יש למסור לבעלת האתר הודעה על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות אתר https://www.nutracoach.co.il/ על ידי הגשת בקשה מקוונת לביטול עסקה, בדואר אלקטרוני (yafit@nutracoach.co.il),שיחה טלפונית/הודעת טקסט (054-9919219), דואר רשום (לכתובת גבע 12, נתניה) מודגש כי בכל הודעה בדבר ביטול עסקה עליך לכלול את הפרטים הבאים: השם המלא, תעודת זהות ומועד הפגישה הראשונה שנקבעה. בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן הודעה על ביטול עסקה ובכפוף לאמור בסעיף זה, יתבצע זיכוי של הסכום ששולם בפועל במסגרת העסקה שבוטלה, בניכוי הסכומים הבאים: (א) דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר ששולם בגין המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם; (ב) עמלת ביטול עסקה באשראי, בגובה הסכום שבו חויבה בעלת האתר בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה. הזיכוי יתבצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה. זיכוי בעקבות עסקה שבוטלה יעשה דרך אמצעי התשלום ששימש לביצוע העסקה (כרטיס אשראי, העברה בנקאית וכו'). בכל מקרה שבו יתגלה קושי בביצוע הזיכוי דרך אמצעי התשלום כאמור, בעלת האתר תיתן את הזיכוי כשובר זיכוי, במזומן או בשיק מזומן, לפי בחירתה. פרטי העסק: NutraCoach, ע.מ. 032654469, קרליבך 10, תל אביב


bottom of page