top of page

תוכנית מתמידים

תוכנית תזונה בהתאמה אישית המיועדת לקוחות משמרי תהליך. התוכנית כוללת עשרה מפגשי ייעוץ חוזרים


על התוכנית

תוכנית תזונה לשימור, המיועדת לקוחות שהגיעו למטרות התזונתיות שלהם ולמשקל היעד ומעוניינים להישאר בתוך מסגרת תומכת ומעקב. התוכנית מוצעת ללקוחות בוגרי להקשיב לגוף מחדש ולהיות התזונאי של עצמך שהגיעו למטרותיהם התזונתיות ורוצים להגיע מידי חודש לשימור והתעדכנות. התוכנית כוללת בתוכה עשרה מפגשי ייעוץ חוזרים (פרונטליים או מקוונים). משך כל פגישה 45 דקות. הצלחת תהליך ליווי תלויה במידה רבה מאוד בשיתוף הפעולה שלך ובמחויבות שלך לתהליך. מה בתוכנית: מפגשי מעקב, פולו אפ לשאלות, שינויים בתפריט ומתן מענה מקצועי, לפי הצורך. תדירות המפגשים המומלצת: אחת לחודש. תוקף התוכנית: 10 חודשים. תקופה זו תיספר החל ממועד רכישת התכנית. עם פקיעת תוקף התוכנית לא ניתן יהיה לעשות שימוש במפגשים, במידה ונותרו כאלו. מחיר התכנית: 4200 שח התשלום יכול להתבצע באמצעות העברה בנקאית ישירה, כרטיס אשראי, אפליקציית תשלומים כגון ביט או פייבוקס, פייפאל או כל שיטת תשלום שתתאפשר דרך האתר או בתיאום עם NutraCoach. אופן הפגישות: המפגשים נערכים במתכונת פרונטלית או אונליין לבחירתך, אך ורק בתיאום מראש. הפגישות הפרונטאליות יתקיימו ברח' קרליבך 10, בתל אביב או במקום אחר בתיאום בין הצדדים. הפגישות המקוונות יתבצעו באמצעות תוכנה מתאימה לקיום שיחות וידאו כגון של google meet, זום או whatsapp video. יש צורך להצטייד במיקרופון ומצלמה תקינים לצורך כל פגישה מקוונת.


מדיניות ביטולים

שינוי מועדי פגישות שנקבעו: ביטול או שינוי מועד של פגישת ייעוץ שנקבעה יתבצע בכתב לפחות 48 שעות לפני מועד הפגישה. הודעה בעניין זה יש לשלוח לדוא"ל: yafit@nutracoach.co.il. היעדרות מפגישת ייעוץ ו/או הודעה על ביטול של פגישת ייעוץ שתינתן בתוך 48 השעות לפני מועד הפגישה, תיחשב כאילו התקיימה הפגישה לכל דבר ועניין והיא תחויב בתשלום מלא. מדיניות ביטול עסקה: ביטול עסקה תיעשה בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ככל שרלוונטי. ביטול עסקה רכישה של שירותי ייעוץ תזונה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום ביצוע עסקת הרכישה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד פגישת הייעוץ שנקבעה ו/או פגישת הייעוץ הראשונה כחלק מתוכנית התזונה, לפי העניין. במקרה כזה, יש למסור לבעלת האתר הודעה על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות אתר https://www.nutracoach.co.il/ על ידי הגשת בקשה מקוונת לביטול עסקה, בדואר אלקטרוני (yafit@nutracoach.co.il),שיחה טלפונית/הודעת טקסט (054-9919219), דואר רשום (לכתובת גבע 12, נתניה) מודגש כי בכל הודעה בדבר ביטול עסקה עליך לכלול את הפרטים הבאים: השם המלא, תעודת זהות ומועד הפגישה הראשונה שנקבעה. בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן הודעה על ביטול עסקה ובכפוף לאמור בסעיף זה, יתבצע זיכוי של הסכום ששולם בפועל במסגרת העסקה שבוטלה, בניכוי הסכומים הבאים: (א) דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר ששולם בגין המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם; (ב) עמלת ביטול עסקה באשראי, בגובה הסכום שבו חויבה בעלת האתר בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה. הזיכוי יתבצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה. זיכוי בעקבות עסקה שבוטלה יעשה דרך אמצעי התשלום ששימש לביצוע העסקה (כרטיס אשראי, העברה בנקאית וכו'). בכל מקרה שבו יתגלה קושי בביצוע הזיכוי דרך אמצעי התשלום כאמור, בעלת האתר תיתן את הזיכוי כשובר זיכוי, במזומן או בשיק מזומן, לפי בחירתה. פרטי העסק: NutraCoach, ע.מ. 032654469, קרליבך 10, תל אביב


bottom of page