top of page

 תקנון  

1. כללי

1.1 ​NutraCoach, ע.מ. 032654469, קרליבך 10, תל אביב (להלן: "בעלת האתר") מזמינה אותך ליהנות מאתר NutraCoach, משירותי האתר ומהמוצרים המופיעים באתר, וזאת בכפוף להסכמתך לתקנון כמפורט בדף זה.​

1.2​ תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין בעלת האתר לבינך. השימוש שלך באתר ובשירותי האתר, לרבות במקרה של הזמנת המוצרים והשירותים המופיעים באתר, מהווה הסכמה, בלתי מסויגת, לאמור בתקנון. יש לקרוא את התקנון בעיון. אם יש לך הסתייגות לאיזה מהתנאים המפורטים כאן, עליך להימנע משימוש באתר או מרכישת המוצרים או השירותים המופיעים באתר.

1.3 תקנון זה כולל, בין היתר, את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר.

1.4 מובהר כי התקנון עשוי להתעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת וללא אזכור לכך, ולפיכך, במקרה של שימוש חוזר באתר מומלץ גם לשוב ולעיין בעמוד זה המפרט את הוראות התקנון.


2. ​תנאי השימוש באתר

2.1 בעלת האתר מציעה לך להתרשם מהאתר, המכיל תכני העשרה, מידע תזונתי, מתכונים בריאים, המלצות על מוצרים וכיו"ב. בנוסף, ניתן לרכוש באתר מוצרים ושירותים שונים כגון ספר מתכונים אלקטרוני, ייעוץ תזונה ותוכניות תזונה, הכל בכפוף למפורט באתר. מובהר כי בעלת האתר רשאית בכל עת לגרוע ו/או להוסיף תכנים לאתר וכן לשנות ו/או להסיר את המוצרים והשירותים או חלק מהם, כגון הפסקת שיווק ומכירה של תוכניות תזונה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2 בעלת האתר עושה שימוש בסטנדרטים מקובלים ובטכנולוגיה מתאימה כדי להפעיל את האתר. למרות זאת, לא ניתן להבטיח כי לא יהיו הפרעות בזמינות האתר, לרבות בשל תקלות או תחזוקה של האתר. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי בשל אי-זמינות האתר או הפרעות בשימוש באתר. במידה  ונתקלת בבעיה כלשהי במהלך השימוש באתר, ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר בעזרת טופס יצירת הקשר.
 

2.3 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, שנוצרו ומופעלים על ידי צדדים שלישיים. בעלת האתר אינה יכולה להבטיח כי האתרים הנ"ל בטוחים לשימוש. השימוש שלך בקישורים לאתרים החיצוניים הנ"ל תיעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

2.4 תכני האתר כוללים את כל המידע והחומרים המצויים בו, לרבות טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, קבצי מדיה, ובכלל זה, גרפיקות, תמונות וסרטונים, עיצוב האתר, קוד האתר, וכן הלאה (להלן: "תכני האתר"). תכני האתר עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעת בעלת האתר, וזאת ללא הודעה מוקדמת.
 

2.5  כל הזכויות באתר ובתכני האתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחר ונגזרות, יוותרו בכל עת בידי בעלת האתר ומי מטעמה לרבות ספקים ו/או שותפיה המסחריים, לפי העניין. הזכות שניתנת לך לקרוא, לצפות, להדפיס או להוריד את תכני האתר הינה זכות מוגבלת לא-בלעדית המיועדת לשימושך האישי בלבד. העתקה, הפצה או פרסום של תכני האתר בכל פלטפורמה מחוץ לאתר וכן שינוי או עיבוד של תכני האתר הינם אסורים, ללא קבלת אישור כתוב מראש מבעלת האתר. מובהר כי שימוש פסול כאמור בתכני האתר בכל מקרה לא יקנו לך זכויות כלשהן בתכנים.

2.6  חל איסור מוחלט לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעולת באתר, לרבות: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; שימוש באתר תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר; בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות האתר; או שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים באתר ו/או פעילות השרתים באמצעותם האתר פועלת.

3. הזמנה ותשלום

3.1  עליך לפעול בתום לב בעת השימוש באתר, לרבות רכישת המוצרים או השירותים דרך האתר.
 

3.2 רכישת מוצרים ושירותים דרך האתר מותרת רק למי שמלאו 18 שנים, בכפוף למסירת הפרטים הנדרשים במועד ביצוע הרכישה. רכישת מוצרים ושירותים עבור קטינים, מותרת רק להורה או אפוטרופוס, לפי העניין.
 

3.3 הפרטים לגבי כל מוצר ושירות המוצע לרכישה באמצעות האתר יהיו כפי שמופיע בעת ביצוע הרכישה על ידך, בדף המוצר או השירות, לפי העניין. פרטים כאמור עשויים להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 

3.4 בטרם השלמת הרכישה, יש לעיין בקפידה בתיאור המוצר או השירות שמבוקש לרכוש. מובהר כי התמונות וקבצי המדיה הנוגעים למוצר או השירות הרלוונטי הינם להמחשה בלבד.
 

 3.5 אם יש בידיך קוד הנחה לרכישת מוצר או שירות כלשהו המוצג באתר, יהיה עליך להזין את הקוד באתר במעמד הרכישה וזאת, קודם להשלמת ביצוע התשלום. לא יינתן זיכוי על מוצר או שירות כלשהו בשל קיומו של קוד הנחה, אם לא נעשה בו שימוש במעמד הרכישה.
 

3.6 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. בעלת האתר תהיה רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם, ללא הודעה מוקדמת וכן להציע

מבצעים והנחות בהיקף, בתנאים ולפרק זמן, כפי שתמצא לנכון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדית. מימוש והשתתפות במבצע כפופה להשלמת הרכישה שבמסגרת המבצע באמצעות האתר בלבד. בעלת האתר רשאית לשנות או להפסיק כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדית. המחיר באתר במועד הרכישה יהיה המחיר הקובע בהתקשרות שלך מול בעלת האתר.
 

 3.7 התשלום באתר יכול להתבצע באמצעות העברה בנקאית ישירה, כרטיס אשראי, אפליקציית תשלומים כגון ביט או פייבוקס, פייפאל או כל שיטת תשלום שתתאפשר דרך האתר בשלב ביצוע התשלום ובהתאם להנחיות שיפורטו באתר במעמד הרכישה. מובהר כי רק לאחר קבלת אישור בגין חיוב אמצעי התשלום הרלוונטי, תיחשב הרכישה כאילו הושלמה ויחל הטיפול בה. לאחר קבלת התשלום אצל בעלת האתר תופק עבורך חשבונית ותשלח לדוא"ל שסיפקת במעמד הרכישה. במידה ולא התקבלה חשבונית כאמור, בתוך שני ימי עסקים ממועד הרכישה, יש ליצור קשר עם בעלת האתר.
 

3.8 תשלום בגין שירותי ייעוץ באמצעות כרטיס אשראי באתר יעשה באמצעות "ישרכארט עסקים" המפעילה אתר חיצוני לסליקת כרטיסי אשראי. תשלום בגין ספר המתכונים הדיגיטלי באתר ייעשה באמצעות הפניה לתשלום באמצעות פייפאל באתר חיצוני. מובהר כי בעלת האתר אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי וממילא בעלת האתר לא תשא באחריות כלשהי בכל הנוגע להליך החיוב של פייפאל.
 

3.9 בעלת האתר רשאית שלא לאשר רכישה מכל סיבה, לרבות אך לא רק, אם סברה שבוצעה על ידך הפרה של תנאי תקנון זה או במקרה של אי-זמינות המוצר/השירות שנרכשו או טעות בפרטי המוצר/השירות (כולל טעות במחיר). במקרה כזה, בעלת האתר תיתן לך הודעת ביטול תוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. לא תהיה בידך כל זכות, תשלום, פיצוי וכד' מבעלת האתר, למעט קבלת החזר כספי בסך התשלום שביצעת כאמור. עם זאת, ככל שהופר על ידך תנאי תקנון זה ובעלת האתר ביטלה את העסקה עקב כך, תהיה רשאית בעלת האתר לנכות מהתשלום שבוצע את נזקיה בעקבות ההפרה, לרבות אך לא רק עלויות סליקה, ככל שרלוונטי.
 

3.10 בין אם רכשת את ספר המתכונים הדיגיטלי ובין אם רכשת שירותי ייעוץ פרונטליים או מקוונים, קבלת החשבונית, המוצר ו/או השירות ומידע רלוונטי בעניינם, תיעשה באמצעות הדוא"ל. בהתאם, במועד ביצוע הרכישה עליך להקפיד ולציין כתובת דוא"ל מלאה ומדויקת, כאשר אם רכשת את ספר המתכונים הדיגיטלי, אזי תירשם אצל בעלת האתר כתובת הדוא"ל המקושרת לחשבון הפייפאל שלך. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין שגיאה בכתובת הדוא"ל. הודעות שישלחו לכתובת הדוא"ל כאמור יחשבו כמכתב שהגיע לתעודתו תוך 24 שעות מרגע שנשלחו בדוא"ל.

4. רכישה של ספר המתכונים הדיגיטלי
 

4.1 ספר המתכונים הדיגיטלי, המוצע לרכישה באתר, מאגד בתוכו ידע של מעל עשרים שנה והוא נועד להנגיש דיאטה ים תיכונית בריאה מהלכה למעשה הספר מכיל מעל 100 מתכונים וכן מידע וטיפים לניהול ושמירה על אורח חיים בריא. ניתן למצוא בספר מתכונים המתאימים גם לטבעונים, למי שנמנעים מגלוטן, למדיאטים ולחולי סכרת.
 

4.2 במקרה של רכישת ספר המתכונים הדיגיטלי, תתבצע שליחה אוטומטית של קישור לקובץ הממוחשב המכיל את ספר המתכונים הדיגיטלי לכתובת הדוא"ל המקושר לחשבון הפייפאל שלך. הקישור יהיה בתוקף למשך 5 ימים בלבד, ולאחר מכן, לא ניתן יהיה להוריד עוד את הקובץ הממוחשב. אם לא התקבל אצלך הקישור כאמור בתוך 24 שעות ממועד השלמת הרכישה, עליך לדווח על כך לבעלת האתר, על מנת שבעלת האתר תוכל לזהות את מקור התקלה. אם לא ניתנה הודעה בעניין זה, וזאת תוך 5 ימים ממועד הרכישה באתר, יראו בך כאילו קיבלת את הספר האלקטרוני וויתרת על כל טענה כנגד בעלת האתר בגין אי-אספקת אותו מוצר. במועד קבלת ספר המתכונים הדיגיטלי, יש לוודא כי הקישור נפתח כמו שצריך והקובץ יורד למחשב ונפתח ללא כל תקלה. עליך להודיע לבעלת האתר על כל תקלה בקובץ, והכל מיד עם קבלת הספר לדוא"ל שלך. על מנת לקרוא את הספר הדיגיטלי יש להשתמש בתוכנה לקריאת קבצי PDF.

5. רכישה של שירותי ייעוץ תזונה
 

5.1 שירותי ייעוץ התזונה המוצעים לרכישה באתר, נועדו להקנות כלים, להנחיל ידע ולאפשר אימון לצורך שינוי דפוסי התנהגות תוך כדי זיהוי והקשבה לצרכי הגוף, תוך מתן כבוד והקשבה לצרכים שלך ובהתחשב, ככל הניתן, לפילוסופית החיים הספציפית שלך (טבעונות, צמחונות, המנעות מגלוטן וכו'). הצלחה של תהליך ליווי תלויה במידה רבה מאוד בשיתוף הפעולה שלך ובמחויבות שלך לתהליך.
 

5.2  פגישות הייעוץ יתקיימו באופן פרונטאלי או מקוון, אך ורק בתיאום מראש. הפגישות הפרונטאליות יתקיימו ברח' קרליבך 10, בתל אביב או במקום אחר בתיאום בין הצדדים. הפגישות המקוונות יתבצעו באמצעות תוכנה מתאימה לקיום שיחות וידאו כגון של google meet, זום או whatsapp video. יש צורך להצטייד במיקרופון ומצלמה תקינים לצורך כל פגישה מקוונת.
 

5.3  ההרשמה לתוכנית התזונה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 

5.4  שירותי הייעוץ מוצעים גם לקטינים. עם זאת, מתחת לגיל 8 מומלץ לקיים את המפגשים להורים בלבד כהדרכת הורים ללא השתתפות הילד. בהקשר

זה, ניתן להתייעץ טלפונית עם הדיאטנית שמספקת את הייעוץ על מנת לבחון האם לשתף את הילד ביעוץ או לא. בילדים עד גיל 14 – נוכחות הורה הינה חובה. לגבי ילדים בגילאים 15-18 – המפגש יכול להתקיים עם הילד בתנאי שההורה נתן את אישורו בכתב או במייל. מומלץ שההורה יהיה נוכח לפחות בפגישה הראשונה.
 

5.5 שינוי מועד של פגישת ייעוץ שנקבעה יתבצע בכתב לפחות 48 שעות לפני מועד הפגישה. הודעה בעניין זה יש לשלוח לדוא"ל: yafit@nutracoach.co.il.  היעדרות מפגישת ייעוץ ו/או הודעה על ביטול פגישת ייעוץ שתינתן בתוך 48 השעות לפני מועד הפגישה, תיחשב כאילו התקיימה הפגישה לכל דבר ועניין והיא תחויב בתשלום מלא.

5.6 תוקפן של תוכניות ייעוץ התזונה מוגבל לתקופה המפורטת בדף התכנית הרלוונטית שבאתר. תקופה זו תיספר החל ממועד רכישת התכנית. עם פקיעת תוקף התוכנית לא ניתן יהיה לעשות שימוש במפגשים, במידה ונותרו כאלו.
 

5.7 חברות הביטוח השונות מציעות פוליסות מגוונות ללקוחותיהן. מבוטחים רבים לא מכירים את זכויותיהם לקבלת החזרים בגין ייעוצי תזונה, לכן מומלץ לך לעיין בפוליסת הבריאות או להתייעץ עם החברה המבטחת לגבי זכאותך, ככל שקיימת, לקבל החזר בגין רכישת תכנית התזונה והאופן שבו ניתן לקבל החזר. בעלת האתר תספק לפי דרישה: סריקה של תעודת רישיון הדיאטנית; דוא"ל המפרט את תאריכי המפגשים; חשבונית מס/קבלה המפרטת את מספר המפגשים ועלויות הטיפול לשם הגשת תביעה מול חברת הביטוח. עם זאת, בעלת האתר לא יכולה להבטיח כי המסמכים הנ"ל יובילו לקבלת החזר בפועל מחברת הביטוח.
 

6. מדיניות ביטול עסקה

6.1  ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר תיעשה בהתאם להוראות סעיף זה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 

 6.2 לא ניתן לבטל עסקת רכישה של ספר מתכונים דיגיטלי, לאחר שקישור לספר נשלח אליך.
 

 6.3 ביטול עסקת רכישה של שירותי ייעוץ תזונה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום ביצוע עסקת הרכישה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד פגישת הייעוץ שנקבעה ו/או פגישת הייעוץ הראשונה כחלק מתוכנית התזונה, לפי העניין. במקרה כזה, יש למסור לבעלת האתר הודעה על

ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות האתר על ידי הגשת בקשה מקוונת לביטול עסקה, בדואר אלקטרוני: (yafit@nutracoach.co.il), שיחה טלפונית/הודעת טקסט (054-9919219), דואר רשום (לכתובת גבע 12, נתניה). מודגש כי בכל הודעה בדבר ביטול עסקה עליך לכלול את הפרטים הבאים: השם המלא, תעודת זהות ומועד הפגישה הראשונה שנקבעה.
 

 6.4  בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן הודעה על ביטול עסקה ובכפוף לאמור בסעיף זה, יתבצע זיכוי של הסכום ששולם בפועל במסגרת העסקה שבוטלה, בניכוי הסכומים הבאים: (א) דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר ששולם בגין המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם; (ב) עמלת ביטול עסקה באשראי, בגובה הסכום שבו חויבה בעלת האתר בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה. הזיכוי יתבצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה.
 

6.5 זיכוי בעקבות עסקה שבוטלה יעשה דרך אמצעי התשלום ששימש לביצוע העסקה (כרטיס אשראי, העברה בנקאית וכו'). בכל מקרה שבו יתגלה קושי בביצוע הזיכוי דרך אמצעי התשלום כאמור, בעלת האתר תיתן את הזיכוי כשובר זיכוי, במזומן או בשיק מזומן, לפי בחירתה.

7. יצירת קשר

7.1 ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות האתר על ידי מילוי טופס בעמוד "צור קשר"; (ב) באמצעות דואר אלקטרוני  yafit@nutracoach.co.il; (ג) באמצעות שיחה לטלפון או הודעת טקסט למס' 054-9919219; (ד) בכתובת בעלת האתר ברח' קרליבך 10, תל אביב - בתיאום מראש.
 

8. אחריות ושיפוי
 

8.1  בעצם הכניסה והשימוש באתר ניתנת הסכמתך ואישורך לשימוש באתר כמות שהוא (As-Is) ועל אחריותך בלבד. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות, למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 

 8.2  בעלת האתר (לרבות כל חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלה ו/או בשמם) לא תהיה אחראית לכל אובדן, תביעה או נזק בקשר עם (א) טעויות שנפלו בתיאור המוצרים או השירותים באתר; (ב) הבדלים בין תמונות המזון המופיע באתר ו/או בספר המתכונים הדיגיטלי ביחס למראה המזון שיוכן בפועל על סמך המתכונים באתר; (ג) חוסר שביעות רצון מהתוצאות ו/או היעדר תוצאות בעקבות השימוש באתר ו/או במוצרים או השירותים הנמכרים באתר ו/או במוצרים או בשירותים של צדדי ג' המומלצים באתר; (ד) שימוש שנעשה או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או במערכת הפגישות המקוונת, כתוצאה מתקלה או בעיה באתר, וירוס מחשב, תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת, הפרעות באתר, מכל סיבה שהיא; (ה) תקלות או בעיות הקשורות בפעילות או אי-פעילות של אתרים חיצוניים או תוכנות חיצוניות של צדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו נעשה שימוש בקישורים המצויים באתר או בהורדת תוכנות ואפליקציות לצורך השימוש במוצרים ולרבות במקרה שהתקלות או הבעיות כאמור, מונעות את ביצוע הזמנת המוצר או את השימוש במוצר לאחר רכישתו; (ו) ביצוע רכישות באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, ביצוע רכישה באמצעות קטין או פסול דין ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס, שימוש בסיסמא לחשבונך באתר ללא הרשאה או ביצוע פעולות מזיקות אחרות באתר על ידי צד ג'.
 

8.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה של בעלת האתר (ומי הפועל מטעמה או יחד איתה) תהא בכל מקרה מוגבלת לנזקים מוכחים וישירים בלבד ולא תעלה על הסכום ששולם בפועל בגין רכישת המוצרים או השירותים, לפי העניין. בעלת האתר (ומי הפועל מטעמה או יחד איתה) לא ישאו בכל אחריות

שהיא לנזקים עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים.
 

8.4  בכל מקרה שתעלה טענה בדבר הפרה יסודית כנגד בעלת האתר, יהווה ביטול העסקה, לפי העניין, סעד ממצה וסופי מבחינתך.
 

8.5  הפרת תנאי התקנון על ידך עלולה להביא להפסקת אפשרות השימוש שלך באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגדך. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, יהיה עליך לשפות ולפצות את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה של הפרה מצדך של תנאי התקנון ו/או ביצוע פעולה בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות התקנון. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לבעלת האתר, לרבות למי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

 

9. מדיניות הפרטיות
 

9.1 הפרטיות שלך חשובה מאוד לבעלת האתר ובעלת האתר עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות כל הגולשים באתר. להלן מדיניות בעלת האתר בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
 

 9.2 על מנת לבצע רכישות באתר או לפתוח חשבון באתר, עליך לספק מידע אישי כגון שם מלא, כתובת מלאה, טלפון נייד וכתובת דוא"ל. במקרה של פתיחת חשבון באתר, תועבר אליך בדוא"ל סיסמא לאותו חשבון. זו אחריות שלך להגן על פרטי ההתחברות שלך לחשבונך באתר.
 

9.3 בעלת האתר עושה שימוש בסטנדרטים מקובלים ובטכנולוגיה מתאימה כדי להגן על המידע שלך, ובפרט, המידע שמסרת במסגרת ההזמנה או פתיחת החשבון וכן היסטוריית ההזמנות והמשלוחים שלך. למרות זאת, לא ניתן להבטיח לחלוטין שהמידע שמתקבל באתר יהיה מוגן מפני צדדים שלישיים הפועלים להשיגו. בהתאם, מסירת המידע נעשית באחריותך. בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום נסיבה שהיא בגין נזקים שנבעו משימוש או גילוי של מידע שנאסף ממשתמשי האתר.
 

9.4 המידע האישי שלך יישמר באתר וישמש את בעלת האתר כדי לעמוד איתך בקשר ולספק לך את המוצרים שיירכשו על ידך. בנוסף, בעלת האתר עשויה לבצע ניתוחים פנימיים של מידע זה על מנת לשפר את האתר והשירותים המוצעים באמצעותו.
 

9.5 בעלת האתר עשויה, מעת לעת, לשלוח לך בדוא"ל עדכונים שוטפים ופרסומים בנוגע למוצרים ולשירותים באתר (Newsletters) או עדכונים בהודעות טקסט בטלפון הנייד. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מרשימת התפוצה של האתר והטלפון, לרבות באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעה שתשלח אליך או מתן הודעה לבעלת האתר על רצונך להימחק מרשימת התפוצה.
 

9.6 בעלת האתר תמסור מידע אישי שלך לצדדים שלישיים, ככל שתידרש לעשות כן לשם ביצוע ההזמנה, לרבות לחברת המשלוחים שתספק לך את המוצרים שרכשת באמצעות האתר או לחברת הסליקה אשר תגבה ממך את התשלום בגין המוצרים שרכשת, אם בחרת לבצע תשלום בכרטיס אשראי. בעלת האתר לא תמסור מידע אישי שלך לצדדים שלישיים, שלא לצורך ביצוע ההזמנה, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. אם בעלת האתר תידרש לגלות מידע כאמור, על פי דין או לפי דרישת גורמי האכיפה, תפעל בעלת האתר לגלות את אותו מידע אשר נדרש לדעתה בתום-לב על מנת לציית לכל צו שיפוטי, הליך שיפוטי, דרישה או בקשה של הגורמים המוסמכים.
 

9.7 ככל ותתבצע רכישה של מוצרים באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר, יפתח חלון אינטרנט נפרד של חברת הסליקה, שבו יש להזין את פרטי כרטיס האשראי.יצוין כי חלון האינטרנט שיפתח יהיה מאובטח על מנת להבטיח שהמידע שלך יהיה מוגן. מובהר כי בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם הליך הסליקה.
 

9.8 בדומה לאתרים רבים, באתר זה עשוי להתבצע שימוש בקבצי עוגיות (cookies) ובקבצי לוג, על מנת לייעל את השימוש באתר ולהתאים את השימוש

באתר לגולש הספציפי. כן ייתכן שימוש בכלים סטטיסטיים, לצורך ניטור פעילות המשתמשים באתר ושיפור האתר והשירותים המוצעים באמצעותו. בנוסף, באתר זה עשוי להתבצע תיעוד של כתובות IP, פרטי דפדפן ומערכת הפעלה, וזאת לצורך ניהול המערכת, ניתוח טרנדים ובקרה על השימוש באתר. האתר עושה שימוש גם בגוגל אנליטיקס (Google Analytics), כלי של גוגל שעוזר לאתר לנתח את שימוש הגולש באתר. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור מאוחסן בשרתי גוגל, לרבות ה-IP של הגולש והכתובת של עמוד האינטרנט שבו הגולש משתמש. לפי הידוע לבעלת האפליקציה, גוגל משתמשת במידע כאמור כדי להעריך את השימוש של הגולש באתר, וכדי לייצר דוחות למפעילי אתרים לגבי פעילות האתר והשימוש באינטרנט. גוגל יכולה גם להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים ככל שיידרש לפי חוק או אם צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבור גוגל. לפי הידוע לבעלת האתר, גוגל לא תקשר בין ה-IP של המשתמש לבין כל מידע אחר בבעלות גוגל. ניתן למצוא את הנוסח המלא של תנאי השימוש בגוגל אנליטיקס בכתובת זאת. גלישתך באתר מעידה על הסכמתך לשימוש האתר בקבצי עוגיות, קבצי לוג ובכלים סטטיסטיים שונים לרבות גוגל אנליטיקס כאמור.
 

9.9  בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למסור מידע אנונימי שנצבר אצלה על השימוש באתר ובשירותי האתר לצדדים שלישיים, לכל מטרה שהיא. בעלת האתר תהיה רשאית למסור מידע אישי שלך לצדדים שלישיים כחלק מארגון מחדש או מכירת פעילות נכסי בעלת האתר, בשים לב לכך שאותם צדדים שלישיים יהיו כפופים אף הם לתנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 

10. שונות

10.1 על תכני האתר והשימוש באתר יחול הדין הישראלי. הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך בקשר עם האתר, תכני האתר או הזמנת המוצרים באמצעות האתר, תהיה נתונה לבית המשפט השלום בתל אביב או לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי העניין.

10.2 כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.

 

10.3 עדכון אחרון לתקנון נעשה ביום 15.12.2022.
 

bottom of page